Askerrunden legger om traséen

Asker runden er et tradisjonsrikt Masters og turritt som arrangeres av Asker CK, Kristi Himmelfartsdag hver år.

I 2018 arrangeres rittet 10 mai. Start og målgang er ved Askerhallen i Asker.
Med bakgrunn i de nye kravene til Stasjonær og Løypevakter ved arrangement av sykkelritt, har Askerrunden besluttet å legge om traséen. Vi har dessverre ikke rukket å utdanne nok Stasjonærvakter til å dekke alle de nødvendige kryssene langs den gamle traseén, er meldingen fra Asker CK.


Omleggingen medfører at løypa blir litt lenger. Tidligere var løypa ca. 67km, mens den nå blir 77km med en samlet stigning blir på ca. 1000 meter.
Start og målgang er fortsatt ved Askerhallen, hvor også Sekretariatet ligger.
Fra start ved Askerhallen følger traseén Slemmestadveien, over Bødalen til Midtbygda over Spikkestad. Derfra ned langs Drammensfjorden mot Klokkarstua.
Ved Shell stasjonen i Klokkarstua vil man ta til venstre i rundkjøringen i rundkjøringen og sykle mot Sætre. Deretter sykler man mot Åros, Nærsnes og Morbergbakken (opp fra motsatt side enn tidligere). Deretter langs Slemmestadveien tilbake via Vollen og målgang ved Askerhallen. Man kjører altså det siste stykket motsatt vei av hva man gjorde tidligere.
Vi tror den nye traseen vil være flott både for Masters gruppene og Turgruppene.
Asker CK ønsker alle sykkelvenner velkommen til Asker 10 mai.

For mer info ta kontakt med: Rittleder: Hans Erik Standal, 906 92336 , hanserikstandal@hotmail.com Sekretariatsleder: Tore Bergan , 906 58642, tore.bergan@berganinvest.no

Kommentarer

kommentarer